//thegioisua247.com/files/images/blog/12-04-2023/2.jpg

Nhượng quyền thương hiệu

Hình ảnh chuỗi hệ thống
 
chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống
 
chuỗi hệ thống
 
 chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thốngchuỗi hệ thống chuỗi hệ thống
 chuỗi hệ thống
 
Mô hình Setup cửa hàng 
 
Chi phí nhượng quyền 89.000.000đ. Quý khách hàng được hỗ trợ:  
 
- Giấy phép kinh doanh và đóng thuế trong vòng 5 năm.
- Bảng hiệu theo mẫu hệ thống Thế Giới Sữa 247.com.
- Quầy, kệ trưng bày sản phẩm.
- Phần quà khai trương.
- Phần mềm bán hàng Kiotviet 5 năm.
- Nhân viên bán hàng cho cửa hàng đạt tiêu chuẩn.
 
Mô hình cửa hàng
 
chuỗi hệ thống

 chuỗi hệ thống
chuỗi hệ thống